Wiadomości

Slajdy-skanowanie

Skanujemy slajdy  :

18 x 24 mm

24 x 36 mm

Filmy szerokie :

45 x 60 mm

60 x 60 mm

60 x 90 mm

Błony cięte :

4" x 5" (inch)